E-posteri

Posters prezentacije će se održati prezentacijom postera u e-obliku (e-poster).
Primjena velikih ekrana („touch-screens“) omogućit će prezentaciju e-postera jednako kao što je to uobičajeno s tradicionalnim, papirnim posterima.
Štoviše, ovim tehnološkim iskorakom e-posteri će biti dostupni svim sudionicima tijekom kongresa.

Upute za pripremu E-postera

-svaki e-poster mora biti predan online, tj. poslan na mail adresu: (mail adresa bit će objavljena 15.04.2024.)
najkasnije do petka, 10.05.2024.
-svaki e-poster mora biti poslan na navedenu mail adresu od iste osobe koja je i prvi autor postera

 

Spremanje e-postera u jpg formatu

-e-poster smije sadržavati SAMO JEDANU sliku na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
-format 9:16 (portrait format)
-dimenzije e-postera moraju biti 1080x1920 piksela  u rezoluciji Full HD ili  2160:3840 piksela u 4K
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

 

Spremanje e-postera u jpg. format izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg)

-e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
-format 9:16 (portrait format)
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
-E-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike