Pomoć

PRIJAVA SAŽETAKA

Sažeci se prijavljuju putem online prijave sažetaka na ovoj internet stranici. Potrebno je odabrati i upisati tražene podatke te izvršiti slanje samog sažetka i svih traženih podataka. Molimo, koristite latinična slova bez specijalnih znakova te pripazite na zadani opseg znakova za sam tekst sažetka. U slučaju većeg broja znakova od dopuštenog, a po slanju sažetka bit ćete alarmirani kako biste smanjili njihov broj. U mogućnosti ste i pregledati sažetak u generiranom dokumentu te provjeriti ispravnost svih podataka i znakova. U slučaju greške koju nije moguće otkloniti, kontaktirajte organizatora događaja.

 

PRIJAVA ZA DOGAĐAJ

Za događaj se prijavljujete online.

ONLINE PRIJAVA
Prijavljujete se putem ove internet stranice s pomoću online obrasca. Potrebno je ispuniti i odabrati sve tražene podatke. U sljedećem koraku imate mogućnost pregledati i provjeriti odabrane i upisane podatke. Nakon provjere vaša online prijava je obavljena. Na sljedećoj stranici dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi zajedno s potrebnim podacima ovisno o odabranom načinu plaćanja:
1. Kreditna kartica online (Diners, Visa, MasterCard, Maestro): bit ćete preusmjereni na sigurnu i zaštićenu (SSL enkripcija) T-com PayWay stranicu gdje će se obaviti online plaćanje kreditnom karticom. Nakon uspješnog plaćanja, na samoj stranici, ali i na svoju e-mail adresu dobit ćete potvrdu o uspješnoj prijavi i transakciji.
2. Kreditna kartica offline (Diners, Visa, MasterCard): nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na svoju e-mail adresu  dobit ćete potvrdu o uspješnoj prijavi. Tamo ste u mogućnosti preuzeti offline obrazac za autorizaciju kreditne kartice. Ispunjeni obrazac šalje se mailom ili faxom organizatoru kongresa.
3. Bankovna uplata: nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na svoju e-mail adresu  dobit ćete potvrdu o uspješnoj prijavi s podacima potrebnim za bankovnu uplatu, naziv tvrtke, broj žiro računa za uplatu u kunama ili drugoj valuti, poziv na broj i sl.